نایلون حبابدار

نایلون حبابدار

 

امروزه نایلون در انواع های مختلفی چاپ و تولید میشود یکی از انواع آنها میتوان نایلون حبابدار را نام برد. این نایلون در تمام صنایع های بزرگ و کوچک تولیدات کارخانه ای جهت بسته بندی محصول مورد استفاده قرار میگیرد . ویژگی این نایلون محاظت و پوشش دهی کامل محصولات به ویژه سنگین و بزرگ است . در ساخت آن از مواد درجه یک ساخته میشود اگر دقت کرده باشید حفره هایی درون این نایلون تشکیل شده اند هر چه قدر حفره های درونی این نایلون بیشتر باشد محاظت بالایی از خود نشان میدهد.

تولید کننده نایلون حبابدار