درباره ما

درباره استودیوی ما

ما که هستیم؟

یوگا گروهی از روحیه، روحیه و روحیه است که در هند باستان برگزار می شود. یوگا یکی از شش مدارس ارتدوکس سنت های فلسفی هندو است. در هندوئیسم، بودیسم و جینیسم انواع مختلفی از مدارس، شیوه ها و اهداف یوگا وجود دارد. یوگا در جهان غربی اغلب یک شکل مدرن یوگا هاتا است که عمدتا از موقعیت هایی به نام آسان است.

p - درباره ما
p - درباره ما

دیدگاه ما

ما چکار می کنیم؟

اوایل ریشه یوگا بر این عقیده است که به سنت های پیش از ودایی هندی برمی گردد.

 • p - درباره ما
  یوگا آشتانگا
 • p - درباره ما
  یوگا هاتا
 • p - درباره ما
  وینیاسا یوگا
 • p - درباره ما
  یوگا جیاماموتی
 • p - درباره ما
  یوگا بیکامام
 • p - درباره ما
  یوگا کریپالو
p - درباره ما
600+مشتری راضی
p - درباره ما
25+مربی
p - درباره ما
15+شعبه
p - درباره ما
300ادوات
p - درباره ما

مربیان ما

آشنایی با تیم متخصص ما

p - درباره ما

جان کارتر مربی

p - درباره ما

آماندا جکسون مربی یوگا

p - درباره ما

مارک ساموان مربی

p - درباره ما

جنیفر ساموان مربی یوگا

p - درباره ما

ماریا کارسوم مربی یوگا

پیوستن به ما و دریافت بهترین پیشنهادها

مشترک خبرنامه ما شوید تا بروز باشید.